Crate games

All of a sudden (well, not really...) Brego started acting really wild when I tried to work with other dogs on the course, barking his head off in the crate, biting the bars etc. So I knew I needed to do something - I really appreciate the fact that I can just tell Brava to lie down and stay and I can work with other dog in the meantime. I don't need to crate her or tie her up. She is able to relax completely. I want same kind of self-control with Brego, so I started working on crate games, which are great foundation for it. It's not so sexy stuff, but useful :). Here is the video of our yesterday session. For the most part, he is staying in an open crate. At no point he is barking or biting the bars. I'm planning to progress into doing more exciting stuff with the other dog in some time, but we're progressed already a LOT. 

Ni stąd ni zowąd (no, może niezupełnie) Brego zaczął się strasznie nakręcać, gdy próbowałam pracować z innym psem. Wrzeszczał, gryzł kraty w klatce - coś trzeba było z tym zrobić. Fakt, że mogę Bravie powiedzieć, żeby się położyła i została, a w tym czasie pracować z innym psem, jest niesamowicie wygodny - nie potrzebuję klatki ani jej wiązać, a ona jest w stanie się odprężyć. Chciałabym wypracować ten sam rodzaj samokontroli z Brego, więc zaczęłam crate games, które stanowią pod nią świetny fundament. Nie jest to nic szczególnie widowiskowego, ale za to jakie pożyteczne ;). Poniżej nasza wczorajsza sesja - przez większość czasu Miminko jest w otwartej klatce, w żadnym momencie nie wrzeszczy ani nie rzuca się na kraty. Stopniowo zamierzam zacząć robić z Bravą bardziej ekscytujące rzeczy, ale jak widać, już jest niezły postęp :). 

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    girlsdoporn.com (Friday, 21 February 2014 11:47)

    I've been trying to find hours and now I have got such splendid work.