Puppy jumping

Training a puppy is increadibly fun, but also lots of work. Sometimes I really find it hard to decide what to focus on first, with limited time resources of mine :). 

I like to introduce the puppy to jumps via Susan Salo exercises, because they build not only the jumping skills, but also forward focus and body awareness necessary to extend and compress as needed. In order to start the exercises the puppy needs to know the following:

 

1. Sit stay and release command.

2. Sending to a stationary object like a toy or a bowl - the puppy needs to look at it before it gets the release command.

 

These basics we were doing for some time now, so below you can find the videos of Brego's first experiences with equal distance grid and set point (slice) exercise. We only did one session with each more one week apart, before that he did one straight setpoint session. 

 

Szkolenie szczeniaka jest bardzo fajne, ale też jest to mnóstwo czasu. Mając go mało, czasem mam problemy z podjęciem decyzji, na czym się skupić najpierw. 

Agility ze szczeniakiem zaczynam od ćwiczeń Susan Salo na technikę skoku, bo nie tylko budują one umiejętność skakania, ale też skupiania się do przodu i świadomość ciała potrzebną do wydłużenia bądź skrócenia wykroku na torze. Aby rozpocząć ćwiczenia, szczeniak musi potrafić:

 

1. Siad zostań i ruszanie na komendę zwalniającą.

2. Wysyłać się do nieruchomego obiektu (zabawki lub miski) - przed usłyszeniem komendy zwalniającej musi patrzeć na ten przedmiot. 

 

Takie podstawy dłubaliśmy sobie już od jakiegoś czasu, tak więc powyżej można zobaczyć filmiki z pierwszych doświadczeń Brego z equal distance grid (4 regulatory w równych odstępach) i set pointem po skosie. Jedną sesję od drugiej dzieli ponad tydzień, wcześniej raz robił zwykły set point. 

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    girlsdoporn.com (Friday, 21 February 2014 11:47)

    I've been trying to find hours and now I have got such splendid work.