Update on Flaszek's progress

Flaszek is doing great :). We're working on many basics right now, like calling him to left / right hand (as he got more excited and more confident in agility training, he started working more in the distance and sometimes he just flies away, like he was doing outrun or something :)) and his jumping style.

All in all, he's made incredible progress, today he did bang game on a real see-saw with the tip like 30 cm from the ground (just think that at the beginning he was even afraid to come close to the part of training area where the see-saw stood!!!).

 

The weave training got into funny stage - he hasn't figured out yet that he needs to put his feet outside the channel and he's trying hard not to step on the metal supports, so he makes tiny steps between them - but I've seen it before and I'm pretty sure it will go away when the channel gets narrower. 

 

Olga is also starting new "Evo-project" :D. Something you would never guess they would do :D. Just waint'n'see :). 

Flaszek radzi sobie świetnie :). Pracujemy nad mnóstwem podstawowych rzeczy teraz, w rodzaju przywoływania go do lewej i prawej ręki (w miarę jak się nakręca na agility i staje bardziej pewny siebie, zaczyna coraz lepiej pracować na dystans i czasami niestety zaczyna ganiać po wieeelkich łukach) jak też nad jego techniką skoku.

 

Zrobił naprawdę niesamowite postępy przez ostatnich kilka miesięcy, na przykład dzisiaj robiliśmy bang-game na prawdziwej huśtawce, której koniec znajdował się jakieś 30 cm nad ziemią - jeszcze parę miesięcy temu Flaszek nawet nie chciał się zbliżyć do miejsca, w którym na placu stała huśtawka!

 

Nauka slalomu wkroczyła właśnie w fazę nieco zabawną - Flaszek jeszcze nie wykumał, że trzeba wystawiać łapki na zewnątrz i bardzo się stara nie deptać po metalowej podstawie, więc robi mnóstwo drobnych kroczków pomiędzy tyczkami - ale Olga już widziała takie coś wcześniej u innych psów i jest pewna, ze to minie, jak jeszcze trochę zwężymy korytarz. 

 

Olga zaczyna też zupełnie nowy "Projekt Evo" :D Nigdy byście nie wpadli o co chodzi - więcej informacji niebawem :). 

 

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    girlsdoporn.com (Friday, 21 February 2014 11:49)

    I've been trying to find hours and now I have got such splendid work.